Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán

13:57, 10/08/2021

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C.

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán.

Nội dung Báo cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

VCP HOLDINGS.,JSC