Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I năm 2021

15:59, 29/04/2021

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C.

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I năm 2021.

Nội dung Báo cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC