Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán

13:52, 10/08/2021

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C.

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán.

Nội dung Báo cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

VCP HOLDINGS.,JSC