Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo tài hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

08:16, 21/03/2021

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C.

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo tài hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Nội dung Báo cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC