Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

13:14, 20/04/2021

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C.

Công ty cổ phần VCP P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nội dung danh sách đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC