Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (Sửa đổi, bổ sung lần 9)

09:57, 23/04/2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C
Công ty cổ phần VCP P&C trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (Sửa đổi, bổ sung lần 9).

Nội dung Điều lệ đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Trân trọng!

 

Danh sách file đính kèm

      dieule1.PDF

      dieule2.PDF

      dieule3.PDF

VCP HOLDINGS.,JSC