Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

08:53, 23/04/2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C
Công ty cổ phần VCP P&C trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Nội dung Nghị quyết đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Trân trọng !

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC