Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

10:26, 23/04/2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C
Công ty cổ phần VCP P&C trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Nội dung Quy chế đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Trân trọng!

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC