Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

09:59, 23/04/2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VCP P&C
Công ty cổ phần VCP P&C trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung Quy chế đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Trân trọng!

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC