Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông tin đấu thầu

Thư mời chào giá thanh lý thiết bị, vật tư, các loại sắt thép vụn, công cụ dụng cụ văn phòng không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng đối với công việc tại Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

05/01/2021

Thư mời chào giá thanh lý thiết bị, vật tư, các loại sắt thép vụn, công cụ dụng cụ văn phòng không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng đối với công việc tại Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thư mời chào giá vật tư dụng cụ phục vụ công tác tiểu tu thiết bị nhà máy Thủy điện Cửa Đạt năm 2021

15/12/2020

Thư mời chào giá vật tư dụng cụ phục vụ công tác tiểu tu thiết bị nhà máy Thủy điện Cửa Đạt năm 2021

Thông báo kết quả chấm thầu.

28/10/2019

Thông báo kết quả chấm thầu.

Thư mời chào giá vật tư dụng cụ phục vụ công tác sửa chữa thiết bị năm 2020

23/09/2019

Thư mời chào giá vật tư dụng cụ phục vụ công tác sửa chữa thiết bị năm 2020

Thư mời chào giá.

12/08/2019

Thư mời chào giá.

Hồ sơ mời chào giá hệ thống kích từ nhà máy thủy điện Cửa Đạt

28/06/2019

HỒ SƠ MỜI CHÀO GIÁ HỆ THỐNG KÍCH TỪ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CỬA ĐẠT

Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư phục vụ công tác sửa chữa hệ thống cầu trục và Rơle bảo vệ tại nhà máy thủy điện Cửa Đạt

28/06/2019

HỒ SƠ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH CUNG CẤP VẬT TƯ PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA HỆ THỐNG CẦU TRỤC VÀ RƠLE BẢO VỆ TẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CỬA ĐẠT

Thư mời chào giá cạnh tranh cột đo gió

15/05/2019

Thư mời chào giá cạnh tranh cột đo gió

Thư mời chào giá vật tư dự phòng cho nhà máy thủy điện Cửa Đạt năm 2019

08/03/2019

Thư mời chào giá vật tư dự phòng cho nhà máy thủy điện Cửa Đạt năm 2019

Mời chào giá vật tư, thiết bị

12/02/2015

Mời chào giá vật tư, thiết bị

Thư mời chào giá cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí và điện

05/12/2013

Thư mời chào giá cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí và điện

VCP HOLDINGS.,JSC