Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Tiểu tu Nhà máy thủy điện Xuân Minh.

09:06, 23/07/2020

Nằm trong kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng năm 2020 được phê duyệt, Nhà máy thủy điện Xuân Minh thực hiện tiểu tu các hệ thống thiết bị 2 tổ máy từ ngày 2/7 đến ngày 23/7/2020.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các phương án kỹ thuật, việc bố trí nhân lực hợp lý, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các Phân xưởng sửa chữa và sự phối hợp nhịp nhàng của các Phòng/Phân xưởng trong Công ty và Nhà máy thủy điện Cửa Đạt, cả 02 tổ máy đều hoàn thành công tác tiểu tu theo kế hoạch đề ra.

Một số hình ảnh về công tác tiểu tu Nhà máy thủy điện Xuân Minh

VCP HOLDINGS.,JSC