Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký người đại diện theo pháp luật của Công ty.

13:30, 25/05/2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C.

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông chức danh và mẫu chữ ký người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nội dung cụ thể đề nghị quý vị tải và xem file dưới đây.

Trân trọng.

 

Danh sách file đính kèm

VCP HOLDINGS.,JSC