Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

11/01/2021

Thông báo tuyển dụng công nhân vận hành Nhà máy Thủy điện Đăk Roybaye.

Thông báo tuyển dụng

30/05/2018

Mời quý vị xem file đính kèm

Thông báo tuyển dụng

15/07/2016

Thông báo tuyển dụng

VCP HOLDINGS.,JSC