Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Chi bộ Ban quản lý tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

08:40, 11/05/2020

   Ngày 8/5/2020, tại Phòng họp lớn Văn phòng Công ty (Tầng 19 tòa nhà VINACONEX Số 34 Láng Hạ, Đống Đa -  Hà Nội), chi bộ Quản lý dự án trực thuộc Đảng bộ Bộ Công ty cổ phần Vinaconex P&C đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Phương – Bí thư Chi bộ Kinh tế Tài chính Tổ chức cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Ban quản lý.

   Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Cường - Bí thư chi bộ cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Công ty và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Ban quản lý nhiệm kỳ 2020-2022

   Theo báo cáo chính trị của Chi ủy đã được trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Ban Quản lý đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Cùng với đó, Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lù sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đỗ Văn Thịnh - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trình bày Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 

   Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ, theo kết quả bỏ phiếu Chi ủy chi bộ Ban quản lý nhiệm lỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí:

  1. Đ/c Nguyễn Anh Cường - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
  2. Đ/c Đỗ Văn Thịnh - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
  3. Đ/c Nguyễn Thái Bình – Chuyên viên Ban Xây dựng

   Tiếp theo Đại hội cũng đã tiến hành bầu Bí thư và Phó bí thư. Căn cứ theo kết quả phiếu bầu, đồng chí Nguyễn Anh Cường - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; đồng chí Đỗ Văn Thịnh - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đc Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Chi bộ Kinh tế Tài chính Tổ chức tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Ban quản lý nhiệm kỳ 2020-2022

   Phát biểu kết thúc Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Cường kêu gọi toàn thể đảng viên của Chi bộ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng nỗ lực vượt qua khó khăn; năng động, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

VCP HOLDINGS.,JSC