Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Đảng bộ Công ty CP Vinaconex P&C tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, phiên thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025.

10:24, 03/06/2020

   Ngày 1 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex – Vinaconex P&C đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành phiên thứ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đỗ Vương Cường - Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty chủ trì Hội nghị.

   Hội nghị đã tiến hành và thông qua các nội dung:

  • Thông qua Dự thảo phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ sau khi Đại hội Đảng bộ Công ty Khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công để phù hợp với điều kiện thực tiễn, phát huy được vị trí, vai trò của từng đồng chí Đảng ủy viên trong lĩnh vực được phân công, phụ trách.
  • Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Thông qua Chương trình công tác năm 2020 của Đảng ủy Công ty nhằm tăng cường mạnh mẽ công tác lãnh chỉ đạo của Đảng ủy để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Thông qua Dự thảo chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy Công ty nhằm tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, tạo điều kiện để các Chi bộ Đảng trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, đồng thời đề cao trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo của cấp ủy và từng đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
  • Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công ty. Đây là một nhiệm vụ thường xuyên của Cấp ủy nhằm đảm bảo các chủ trương, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đánh giá đúng hoạt động của từng Đảng viên, Chi bộ trực thuộc.
  • Thông qua Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong Công ty.

 

Các ủy viên BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 tham dự Hội nghị.

  Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận đã thống nhất về những nội dung trong các dự thảo mà hội nghị đã nêu. Kết luận Hội nghị, đ/c Đỗ Vương Cương - Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty  đã ghi nhận tinh thần làm việc tập trung, các ý kiến thảo luận, đóng góp sát thực cũng như những kiến nghị cho các nội dung dự thảo; giao các bộ phận liên quan triển khai hoàn thiện các nội dung liên quan mà Hội nghị đã thống nhất./.

VCP HOLDINGS.,JSC